Billboard dla Fundacji Polsat - pomoc dla ofiar "powodzi stulecia" w 1997

 

Projekt graficzny, wykonanie - gwasz na papierze

Plakaty i ulotka dla wsparcia 1% podatku

Schroniska dla bezdomnych psów w Boguszycach Małych ( 2014 i 2015)

 

Projekt graficzny

Mędzynarodowa kampania  dla OBWE - "Dzień Solidarności z Ofiarami tortur"

 

Pomysł, projekt graficzny

Plakat koncertu charytatywnego i billboard dla Stowarzyszenia MONAR

 

Pomysł, projekt graficzny. Foto: Jacek Poremba

Kampania dla Amnesty International (nieopublikowana)

 

Pomysł, projekt graficzny

Billboard charytatywny - obywatelska akcja oddolna

przeciwko prowadzeniu po alkoholu

 

Pomysł, projekt graficzny. Foto: Tamara Makal-Młynarska

Billboard dla imprezy organizowanej przez Fundację

"Pożywienie Darem Serca"

 

Pomysł, projekt graficzny, ilustracja